Mathematics Wiskunde

English

Die BSc Honneursgraad is ‘n eenjarige graad na ‘n Baccalaureusgraad. Dit bied ‘n verbreding van die fundamentele wiskundige basis wat in die voorgraadse wiskunde program ontwikkel word.

Toelatingsvereistes

‘n BSc graad met Wiskunde as hoof vak, of ‘n ekwivalente kwalifikasie word benodig om toegang tot die Honeursprogram te verwerf. ‘n Punt van ten minste 60% vir Wiskunde 3 word vereis.

Fokusareas

BSc Honneurs in Wiskunde

Vir meer inligting oor die Honneurs-program, sien die brosjures hieronder.

Sameroeper: Dr G. Boxall

BSc Honneurs in Wiskunde met fokus in Biomathematika

Hierdie 1-jarige kursus word in samewerking met AIMS-SA aangebied en begin in Januarie elke jaar. Dit beoog om die toenemende aanvraag in molekulêre biologie, stelselsbiologie, bioinformatika, ekologie en biomediese wetenskap vir studente en navorsers met soliede wiskundige vaardighede tegemoet te kom. Die kursus streef daarna om wiskundiges op te lei om presiese modelle vir eksperimentele data te formuleer en analiseer wat voortspruit uit werklike navorsingsprobleme binne die velde van biologie en medisyne - van die voorspelling van die invloed van MIV, vigs, malaria en tuberkulose tot die gevolge van klimaatsverandering op Suid-Afrika.

Die kursus vereis ‘n sterk grondslag in wiskunde en ‘n inleiding tot wiskundige modellering deur gebruik te maak van differensiaalvergelykings, en sluit modules in op: berekenings- en diskrete metodes in Wiskundige Biologie, nie-lineêr dinamiese stelsels in wiskundige biologie, gevorderde onderwerpe in wiskundige biologie, onderwerpe in biologiese en biomediese wetenskap, sowel as ‘n projek. Projekonderwerpe sluit in die toepassing van wiskundige, berekenings- en / of statistiese metodes om probleme in biologiese wetenskappe te analiseer en op te los, omgewingswetenskappe en mediese wetenskappe.

Die modules sal deur plaaslike en internasionale navorsers in modellering van biologiese en biomediese stelsels, bevolkingsdinamika, wiskundige biologie, bioinformatika aangebied word. Die projekte sal onder toesig van ‘n navorser in wiskundige wetenskappe en ‘n navorser in biologiese of biomediese wetenskappe plaasvind.

Studente spandeer die eerste helfte van die jaar by AIMS-SA en die tweede helfte van die jaar jaar by die Universiteit Stellenbosch.

Aansoekproses

Die Honneurs in Wiskundige Biologie word gesamentlik deur die Stellenbosch Universiteit se Departement Wiskundige Wetenskappe en die African Institute for Wiskundige Wetenskappe (AIMS) aangebied. Die aansoekprosedure en vorm is beskikbaar via die Universiteit Stellenbosch se Wetenskapsfakulteit webblad onder Inligting vir Studente, Nagraads Programme. Vir oorweging vir ‘n gedeeltelike beurs, voltooi asseblief hierdie aansoekvorm (skakel na die pdf-lêer) en stuur dit nie later as 30 September aan rewitzky@sun.ac.za.

Vereistes

Suid-Afrikaanse studente met ‘n goeie BSc met Wiskunde as hoofvak, en (ten minste) sommige kursusse in ‘n biologiese / biomediese veld, of ‘n gelykwaardige kwalifikasie, kan aansoek doen.

Vir meer inligting stuur asseblief ‘n e-pos aan biomath-info@aims.ac.za of rewitzky@sun.ac.za.

Koördineerder: Prof IM Rewitzky