Mathematics Wiskunde

English

DAAD In-Streek beurse

Die Wiskunde-afdeling het ‘n aantal volle koste DAAD In-Streek beurse beskikbaar vir MSc- of PhD-studie, wat begin Januarie 2021. Aansoekers moet permanente inwoners wees van ‘n land in Afrika suid van die Sahara, uitgesonderd Suid-Afrika. Vroulike aansoekers en kandidate uit minder bevoorregte streke of groepe word veral aangemoedig om aansoek te doen. As u reeds op Stellenbosch ingeskryf is vir ‘n MSc of PhD, is dit steeds moontlik om aansoek te doen vir ‘n DAAD-streekbeurs vir die oorblywende jare van u graad.

Raadpleeg die aankondiging asook die amptelike DAAD-oproepdokument vir verdere inligting en geskiktheidskriteria.

Die aflsuitdatum vie hierdie beurse (12 Mei) is nou verby. Die volgende ronde sal plaasvind in April/Mei 2021, vir studies wat in Januarie 2022 begin.

Algemene vrae

1. Waarom moet ek ‘n studieleier by Stellenbosch vind voordat ek aansoek doen?

Ons MSc- en PhD-grade is navorsingsgrade, wat beteken dat u gepaar is met ‘n studieleier van die begin af, en daar is geen formele kursuswerkvereistes vir hierdie grade.

Dit beteken ook dat voordat ons u as student op Stellenbosch aanvaar, u moet ‘n studieleier in die Wiskunde-afdeling gevind het wat gewillig is om jou as student aan te neem. Die werklikheid is dat elke personeellid sy eie navorsingspesialiteite het, en as u navorsingsbelangstellings nie korrespondeer met ons s’n nie, dan gaan dit nie werk nie. Ons moet dit reg van die begin af uitsorteer, om te verseker dat, indien u DAAD-beursaansoek suksesvol is, u wel in staat sal wees om saam met ons te kom studeer.

2. Hoe vind ek ‘n toepaslike studieleier vir my MSc of PhD in Wiskunde op Stellenbosch?

Die beste manier is om na ons webblad te gaan:

https://math.sun.ac.za/

Kyk na ons [Navorsingsgroepe] (https://math.sun.ac.za/research/groups/), en kyk dan na die webwerwe van [individuele personeellede] (https://math.sun.ac.za/people/academic/). Stuur ‘n e-pos as jy iemand identifiseer wat jy dink jou sal goed pas.

As u ‘n voornemende toesighouer per e-pos stuur, moet u ‘n individuele e-posadres skryf spesifiek aan hulle. Dit moet duidelik wees vanaf u e-pos aan u voornemende studieleier dat u ‘n bietjie oor hulle en hul navorsingsarea gelees het. Dit is nie raadsaam om ‘n algemene e-pos “Beste almal” te skryf wat u aan almal stuur nie.

When you email a prospective supervisor, be sure to write an individual email addressed specifically to them. It should be clear from your email to your prospective supervisor that you have read up a bit about them and their research area. It is not advisable to write a general “Dear all” email that you send to everyone.

Jy mag óf nie ‘n antwoord terugkry nie, of u mag nie ‘n billike antwoord terugkry nie. Maar aan die einde van die dag, ten einde om prakties te werk, moet ons toesien dat ‘n studieleier wel bereid is om u aan te pak as student. Die goeie nuus is dat die meeste personeellede gretig is om nuwe studente aan te pak indien hulle kan redelik seker wees dat dit sal uitwerk.

3. Is hierdie studiebeurse slegs vir MSc en PhD-studie in die Wiskunde-afdeling?

Ja. U moet ten minste een studieleier binne die Wiskunde Afdeling hê.

4. Waarom moet ek aansoek doen by Stellenbosch om deur die voorafseleksie te gaan?

Dit is omdat ons moet sorg dat, as u ons kortlys maak, en DAAD kies u as kandidaat, dat u wel in aanmerking sal kom om op Stellenbosch te studeer.

Let daarop dat die [aanlyn-aansoek] (http://www0.sun.ac.za/pgstudies/how-to-apply.html) by Stellenbosch vir ‘n MSc- of PhD-graad redelik eenvoudig is. Dit vra u net vir ‘n paar basiese besonderhede, en ‘n betaling van ‘n klein toegangsfooi. U kry ‘n studentenommer as deel van die proses.

As u later op Stellenbosch kom, sal u formeel as MSc of PhD-student registreer. Op daardie stadium sal daar ‘n ander vorm wees om in te vul.