Mathematics Wiskunde

English

Hoe om aansoek te doen

Aansoek moet gedoen word deur die skakel op die ALGANT webwerf. Ons sal egter aanbeveel dat u eers met dr Basson of dr. Marques kontak (sien Kontak by die Universiteit Stellenbosch vir leiding, hulp, aanbevelings en meer inligting. Vir aansoek benodig u die volgende dokumente:

  • Geskandeerde afskrifte van alle akademiese rekords van alle kursusse by elke hoër onderwysinstituut wat bygewoon is (in Engels)
  • ‘n Afskrif van die hoogste graad behaal, met vermelding van krediete, grade en werkslading
  • ‘n Uitgebreide curriculum vitae
  • ‘n Persoonlike motivering wat die student se belangstelling in die ALGANTE Meesterkursus in die besonder en wiskunde in die algemeen verklaar
  • Enige ander dokumente wat die aansoeker se kwalifikasies kenmerk, soos navorsingsgenote, Honneursprojekte, Wiskunde-kompetisie diplomas, ens.
  • Name en kontakbesonderhede van een, verkieslik twee personeellede wat bereid is om u ‘n verwysingsbrief te skryf. (ALGANT sal hulle in hierdie verband kontak.)