Mathematics Wiskunde

English

Dualiteitsteorie

Prof Ingrid Rewitzky se navorsingsbelang lê in dualiteitsteorie en sy toepassings, veral in teoretiese rekenaarwetenskap; sy het ook ‘n boek oor die onderwerp (Dualities for Structures of Applied Logics) geskryf. Haar spesifieke belange sluit in diskrete dualiteit en dualiteit via die waarheid, strukture met multirelasies, hul dualiteit en toepassings, en voorstellingsteorie vir programberekeninge.