Department van Wiskundige Wetenskappe

Wiskunde

Voorgraadse program

Die BSc-program in Wiskundige Wetenskappe is ‘n program van drie jaar wat lei tot die BSc-graad. Dit kan gevolg word deur ‘n vierde jaar om die Honneurs BSc-graad te verwerf. Die program dien as ‘n basis vir nagraadse studie en navorsing in Wiskunde sowel as die gebruik van wiskunde in verskeie loopbane.

Die doel van die program is om gegradueerdes to produseer wat

 • kan voortgaan met nagraadse studie in Wiskunde,
 • ‘n loopbaan waar’ n gesofistikeerde kwantitatiewe vermoë nodig is, soos sekere gebiede van die versekering of bankbedryf byvoorbeeld kan betree,
 • ‘n onderwys loopbaan op sekondêre of tersiêre vlak kan betree.

Dit is gemik op studente wat hul loopbane op Wiskunde wil bou, en wat die uitdaging van die volgende een van die volgende program strome sal geniet:

Stroom: Finansiële Wiskunde

Toelatingsvereistes:

 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • 4 in enige ander skoolvak uit die lys van aangewese universiteitstoelatingsvakke OF
  Let wel:
  Indien Fisika of Chemie gevolg word: Fisiese Wetenskappe 4
Eerste Jaar
Minimum van 120 krediete in totaal
Tweede Jaar
Minimum van 125 krediete in totaal
Derde Jaar
Minimum van 133 kredite in totaal
Aktuariële Wetenskap Aktuariële Wetenskap Finansiële Wiskunde
Rekenaarvaardigheid Finansiële Risikobestuur Wetenskaplike Berekening
Rekenaarwetenskap Wiskundige Statistiek Wiskunde
Waarskylikheidsleer en Statistiek Wiskunde Wiskundige Statistiek
Wiskunde Wetenskaplike Berekening
Wetenskapkommuniksievaardigheid
PLUS keusemodules om ten minste ‘n totaal van 20 krediete op te maak PLUS keusemodules om ten minste 16 krediete op te maak PLUS ’n keuse van Wiskunde (16 krediete) of Wiskundige Statistiek modules (32 krediete)

Stroom: Wiskunde

Toelatingsvereistes:

 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • 4 in enige ande skoolvak uit die lys van aangewese universiteitstoelatingsvakke OF
  Let wel:
  Indien Fisika of Chemie gevolg word: Fisiese Wetenksappe 4
Eerste Jaar
Minimum van 132 krediete
Tweede Jaar
Minimum van 125 krediete
Derde Jaar
Minimum van 133 krediete
Rekenaarvaardigheid Wiskunde Wiskunde
Wiskunde Wetenskaplike Berekening Wetenskaplike Berekening
Wetenskapkommunikasievaardigheid
PLUS keusemodules wat ‘n totaal van tussen 88 en 96 krediete opmaak PLUS keusemodules wat tussen 88 en 96 krediete opmaak PLUS keusemodules wat 64 krediete opmaak of enige derdejaarsmodules wat volg op tweedejaarsmodules
Fisika Fisika
Toegepaste Wiskunde Operasionele Navorsing
Rekenaarwetenskap Rekenaarwetenskap
Waarskynlikheidsleer en Statistiek Toegepaste Wiskunde
Wiskundige Statistiek

**Fisika 214 en 244 clash bots op die rooster met Wiskundige Statistiek 214 en 244, en hierdie modules mag dus nie saam geneem word nie.

Stroom: Biowiskunde Opsie 1: Molekulêre Biologie

Toelatingsvereistes:

 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • Fisiese Wetenskappe 4
Eerste Jaar
Minimum van 140 krediete
Tweede Jaar
Minimum van 133 krediete
Derde Jaar
Minimum van 133 krediete
Biologie Biowiskunde Biowiskunde
Chemie Biochemie Biochemie
Rekenaarvaardigheid Genetika Biotegnologie
Wiskunde Wiskunde Wetenskaplike Berekening
Waarskynlikheidsleer en Statistiek Wetenskaplike Berekening
Wetenskapkommunikasievaardigheid
PLUS keusemodules uit Rekenaarwetenskap/Fisika om ten minste 32 krediete op te maak PLUS ‘n keuse van een ander module van 16 krediete uit die Wiskundige Wetenskappe PLUS ‘n keuse van ten minste twee verdere modules, afhanklik van toelatingsvereistes Studente word in besonder aangemoedig om Biochemie 355 (keuringsmodule) te volg

Stroom: Biowiskunde Opsie 2: Ekologie

Toelatingsvereistes:

 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • Fisiese Wetenskappe 4
Eerste Jaar
Minimum van 140 krediete
Tweede Jaar
Minimum van 133 krediete
Derde Jaar
Minimum van 133 krediete
Biologie Biowiskunde Biowiskunde
Fisika Plant- en Dierkunde Biodiversiteit en Ekologie
Rekenaarvaardigheid Wiskunde Wiskundige Statistiek
Wiskunde Wiskundige Statistiek Plant- en Dierkunde
Waarskynlikheidsleer en Statistiek Wetenskaplike Berekening Wetenskaplike Berekening
Wetenskapkommunikasievaardigheid
PLUS ‘n keusemodule van ten minste een ander eerstejaarsmodule van 16 krediete PLUS ‘n keuse van ten minste twee van die volgende modules tweedejaarsmodules Plantkunde/Dierkunde (16 krediete) en een ander module uit die Biologiese Wetenskappe PLUS ‘n keuese van ten minste een van die volgide derdejaarsmodules en enige ander module van 16 krediete uit die Biologiese Wetenskappe

LET WEL: Alle keusemodules is afhanklik daarvan dat daar geen roosterbotsings mag wees nie.

Vir verdere inligting,  verwys asb na die Wetenskappe Kalender op die Fakulteit Natuurwetenskappe webtuiste.