Department van Wiskundige Wetenskappe

Wiskunde

Algebra & Getalleteorie

Algebraïse Getalleteorie & Berekenkundige Algebraïse Geometrie
Prof BW Green, Prof F Breuer, Dr A Keet, Ms L Wessels, Dr G Boxall

Algebra
Prof L van Wyk, Dr A Fransman, Dr C Naude, Dr K-T Howell

Kategoriese Algebra
Dr Z Janelidze

Analysis and Topology

Functional Analysis
Dr S Mouton

Biowiskunde
Dr F Nyabadza, Prof J Hargrove (also director of SACEMA).

Kwantum topologie
Dr B Bartlett

Diskrete Wiskunde

Analise van Algoritmes
Prof H Prodinger

Verwys asseblief na individuele personeellede se webtuistes vir meer inligting oor hulle navorsing.