Department van Wiskundige Wetenskappe

Wiskunde

Administratiewe Personeel

Uitvoerendehoof van Department Wiskundige Wetenskappe

Prof I Rewitzky
Kantoor: 3009
Tel: (021) 808 3289

Wiskundeafdelingshoof

Prof D Holgate
Kantoor: 2020A
Tel: (021) 808 3853

Sekretaresses

Mev L Adams
Kantoor: 3005
Tel: (021) 808 3279
Mev O Marais
Kantoor: 3003
Tel: (021) 808 3282

Assistente

Mev W Isaacs
Kantoor: 2020A
Tel: (021) 808 2572
Mnr B Jacobs
Kantoor: 2020A
Tel: (021) 808 2572