Department van Wiskundige Wetenskappe

Wiskunde

WISKUNDE (BIO) 214

Wiskundige toepassings in Biologie en Medisyne

Inleiding tot eenvoudige deterministiese wiskundige modelle in Biologie en Medisyne. Eksponensiële en logistiese groei van een-spesie populasies. Modelle met ouderdomsverspreiding; populasie projeksies. Twee-spesies-modelle; fasevlakke en stabiliteitsanalise. Predator-prooi; Lotka-Volterra modelle. Inleiding tot wiskundige epidemiologie. Kompartementele analilse; SIR modelle. Modellering van metaboliese prosesse.

Vir meer inligting kontak: Prof Ingrid Rewitzky, rewitzky@sun.ac.za of (021) 808 3289.